KALLELSE / INBJUDAN

Avdelning VI kallar till möte torsdagen den 3 december. Mötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, kl. 15.30 – 16.30 i rum N203 A.

Vi har två huvudpunkter på mötet:

  • Nominering av kallade ledamöter.
  • Ett samtal och diskussion kring utvecklingen i Mellanöstern: ”Indirekta effekter av indirekta effekter – Mellanöstern i ett nytt tidevarv”. Inledare är ledamoten John Rydqvist.

Ledamöter från andra avdelningar inbjuds att delta.

Anmälan behövs inte.

Välkomna!

Niklas Granholm
sekreterare avdelning VI

 

SÄNDLISTA

– som kallelse
ledamöterna av avdelning VI
 
– för kännedom (och som inbjudan)
övriga ledamöter
revisorerna