Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder måndagen den 21 maj 2018, kl 15.30 (OBS veckodagen) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Akademisammankomsten den 21 maj (valfrågor)
 4. Rapport från avdelningens besök i Södersjukhusets bergrum
 5. Val av funktionärer inom avdelningen (beslutspunkt)
 6. Akademiprojekt efter KV21 (aktuellt läge)
 7. Övriga frågor
 8. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30.

 
Marie Hafström
Ordförande

  Thomas Hörberg
  Sekreterare