Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 20 mars 2019, kl 15.15 (observera klockslaget) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum N 205 A (bakom receptionen).

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Beslut om rangordning av kandidater inför inval (Bengt Sundelius, valberedningen)
 4. Uppföljning av KV21 (Peter Lagerblad)
 5. SES-projektet — aktuellt läge
 6. Övriga frågor
 7. Sammanträdet avslutas

 
Akademien sammanträder därefter 16.30.

Marie Hafström
Ordförande

  Thomas Hörberg
  Sekreterare
Sändlista

– ledamöterna av avdelning V som kallelse
– övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
– revisorerna