Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 14 mars 2018, kl 15.00 (OBS klockslaget), på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Avdelningsangelägenheter
 3. Prioritering inför inval m m (beslutspunkt)
 4. Presentation av SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (utredningsmannen Ingemar Wahlberg)
 5. Civilt perspektiv på Försvarsmaktens perspektivplan (Bo Richard Lundgren)
 6. Akademiprojekt efter KV21 (aktuellt läge)
 7. Övriga frågor
 8. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30.

 
Marie Hafström
Ordförande

  Thomas Hörberg
  Sekreterare