Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 14 februari 2018, kl 15.30, på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Förslag till dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Akademiprojekt efter KV 21 (aktuellt läge)
  4. Valfrågor (aktuellt läge)
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl. 16.30.

 
Marie Hafström
Ordförande

Thomas Hörberg
Sekreterare