INBJUDAN

Till MSB:s hemsidaKungl Krigsvetenskapsakademiens avd V besöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) onsdagen den 14 oktober 2015, kl 17.00.

Platsantalet är begränsat, varför principen ”först till kvarn” gäller. Även ledamöter från andra avdelningar är välkomna att delta.  

Adress: Fleminggatan 14, 8 tr., Stockholm (närmsta tunnelbanestation är Rådhuset med uppgång mot Kungsholmsgatan/Pipersgatan; linje 10 mot Hjulsta respektive 11 mot Akalla. Uppgång längst bak i tågets färdriktning.)

Föranmälan (blankett nedan), omfattande namn och avdelningstillhörighet, skall vara insänd senast onsdagen den 7 oktober 2015. MSB är skyddsobjekt varför legitimationskontroll kommer att ske vid inpasseringen.

Från MSB kommer vi att välkomnas av generaldirektör Helena Lindberg, som också är ledamot av avdelning V, och medarbetare. Presentationerna inriktas på att ge fördjupad kunskap om MSB:s verksamhet, med fokus på dess operativa roll vid kriser. MSB:s bistånd med förstärkningsresurser och samordningsstöd till de berörda aktörerna belyses. Exempel ges också på hur MSB kan agera proaktivt för att stärka, samordna och inrikta krishanteringen – utan att för den skull ta över andra aktörers ansvar.

Vid besöket ges även en inblick i arbetet med att återuppta planeringen för civilt försvar och i arbetet med att utveckla en förmåga i samhället att identifiera och möta påverkanskampanjer.

Möjlighet till frågor och diskussioner och ges, och MSB bjuder på en lättare förtäring.

 
Marie Hafström och Thomas Hörberg
ordförande resp sekreterare

Sändlista:
Samtliga ledamöter
Revisorerna

ANMÄLAN

Anmälningstiden har gått ut.