KALLELSE

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 10 september 2014 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas.
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Fortsatta förberedelser och diskussion om höstsymposiet (23/10)
  4. Övriga frågor 
  5. Sammanträdet avslutas. 

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien.

Marie Hafström
Ordförande avd. V
Thomas Hörberg
Avdelningssekreterare

 
Sändlista:
Samtliga ledamöter avd V
Revisorerna