Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd IV sammanträder onsdagen den 19 september 2018 kl 15.30–16.20 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas (Ordf)
  2. Allmän information (Ordf)
  3. 3. Förberedelseläget inför Akademins nästa treårsprojekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES). Avdelningens deltagande i projektet. (Ordf)
  4. Övriga frågor (Ordf)
  5. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

    Thomas Engevall
    Sekreterare

 
Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer