Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal: Granatkastaren, plan 3 (ligger utanför sektionerat område, ingen besöksbricka erfordras).

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas (Ordf)
 2. Föregående avdelningsmötes protokoll (Sekr)
 3. Val av avdelningsfunktionärer (Valber)
 4. Disk kring bifogade förslag (3) till uppdaterade processer i akademien (Ordf)
 5. Orientering SES (Ordf)
 6. Referent till försvarsberedningens redovisning (avd IV ansvar) (Ordf)
 7. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

  Thomas Engevall
  Sekreterare
Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer