KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 16 mars 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Allmän information. (Ordf)
  3. Kommande val (18 maj) i avdelningen (Valber/Ordf)
  4. Lägesredovisning av projektet KV 21. Vice ordf
  5. Verksamhet 2016. (Ordf)
  6. Övriga frågor. (Alla)
  7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV
 

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer