Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 12 mars 2013 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas.   Ordf
  2. Avdelningsangelägenheter.   Ordf
  3. Lägesredovisning av projektet KV21   Vice ordf
  4. Information om val av akademiens styresmän.   Ordf
  5. Övriga frågor.
  6. Sammanträdet avslutas.

Anmälan om deltagande krävs ej.

 
Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer