KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 3 december 2014 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. Ordf
  2. Allmän information Ordf
  3. Lägesredovisning av projektet KV21 Vice ordf
  4. Årlig redovisning Avd IV, aktuellt läge Ordf
  5. Fyllnadsval till valberedning (1 ordinarie), samt val av 2 suppleanter Valber
  6. Övriga frågor. Alla
  7. Sammanträdet avslutas. Ordf

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer