KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 28 januari 2015 kl. 16.30–18.00 (17.30–18.00 internt Avd. IV) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum N204A.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Autonoma vapensystem. (Linda Johansson, FHS)
    Tekniska, etiska, moraliska, legala förutsättningar m m.
  3. Allmän information Avd IV (Ordf)
  4. Lägesredovisning av projektet KV21 (Vice ordf)
  5. Årlig redovisning Avd IV, aktuellt läge (Ordf)
  6. Övriga frågor. (Alla)
  7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista

Samtliga ledamöter
Revisorer