Kallelse/Inbjudan

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 23 april 2014 kl. 15.30-16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas.                                                                      Vice ordf
  2. Val inom avdelningen                                                                         Avd valber
  3. Ev lägesredovisning av projektet KV21 (om något nytt
    framkommit sedan föregående sammanträde).                            Vice ordf
  4. Övriga frågor.
  5. Sammanträdet avslutas.                                                                     Vice ordf

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren

Ordförande avdelning IV

Sändlista

Samtliga ledamöter

Revisorer