Kungl. Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 21 maj 2014 kl. 15.30-16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas.                  Ordf
  2. Val inom avdelningen                   Avd valber
  3. Ev lägesredovisning av projektet KV21 (om något nytt framkommit sedan
    föregående sammanträde).            Vice ordf
  4. Övriga frågor.
  5. Sammanträdet avslutas.                Ordf

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren

Ordförande avdelning IV

Sändlista

Samtliga ledamöter

Revisorer