KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 20 maj 2015 kl. 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

1.  Sammanträdet öppnas. Ordf
2.  Allmän information Avd IV Ordf
3.  Val av funktionärer inom avdelningen Valber
4.  Lägesredovisning av projektet KV21 Vice ordf
5.  Övriga frågor. Alla
6.  Sammanträdet avslutas. Ordf

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer