KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 10 september 2014 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Orientering från seminarium ”Fredsteknik – säkerhetspolitiska och kommersiella möjligheter.  (Bo Janzon)
  3. Autonoma (automatiska) vapensystem, utopi eller verklighet? (Ordf)
  4. Ev lägesredovisning av projektet KV21 (om något nytt framkommit sedan föregående sammanträde). (Ordf)
  5. Årlig redovisning Avd IV, diskussion. (Ordf)
  6. Övriga frågor. (Alla)
  7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer