KKrVA avd för luftoperationer (avd III) inbjuder härmed akademiens ledamöter att närvara vid avd III första avdelningsmöte 2018.

Mötet genomförs onsdagen den 21 februari kl 1730–1930 på Försvarshögskolan (Lejonsköldska).

Mötet är förlagt till kvällstid, för att fler aktiva ledamöter ska ha möjlighet att delta.

Dagordning

 1. Future Combat Aircraft System – föredrag från SAAB gm Carl-Henrik Arvidsson
 2. Information från valberedningen inför 2018 års inval
 3. Efter KV 21 – avd III arbete med kommande project kring framtida luftförsvar
 4. Övriga frågor

 
Anmälan krävs senast måndag den 19 februari till claes.bergstrom@hotmail.com, omfattande namn och personnummer. Notera att FHS ingång låses 1700, varför senare inpassage till mötet sker 1720-1725.

 
Mötets fokus är avd III fjärde och sista föredrag kring framtida teknik i lufthavet.Föredraget kring Future Combat Aircraft System har följande struktur:

  Framtida Stridsflygsystem

  • Ett system av system, hur kan det se ut och dess utmaningar
  • Trender

   
  Utmaningar för att utveckla och realisera Framtida Stridsflygsystem

  • Internationell situation och trender med fokus Europa
  • Sverige – Saab perspektiv
  • Access till erforderlig teknologi

   
  Diskussion kring:

  • Framtida stridsflygsystem
  • Utmaningar
  • Stridsflyg som ett nationellt väsentligt säkerhetsintresse

 
Föredraget hålls av Carl-Henrik Arvidsson M.Sc. från Saab Aeronautics.

  CV:

  Carl-Henrik Arvidsson is holding the position as VP Strategy for Saab Aeronautics, withthe main focus on future air systems. He is also the steering board chairman for the Aircraft Sectoral Group (members: Airbus Defence, BAE, Dassault, Leonardo, Saab) within the Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD).

  Mr Arvidsson has been employed at Saab since 1983, starting as a design engineer within the Saab JAS 39 Gripen program. Since then Mr Arvidsson has held several engineering,program and strategy management positions within military and civil Aeronautics. Among these appointments are VP and Head of Communications for Saab Aeronautics(2016-2017), Director positions within aeronautics research, strategy, and business development fornew aircraft programs and international relations(2003-2016), Head of the Gripen C/D development project, responsible for 1st delivery (2000-2002), and Site Manager and Saab representative at Airbus Large Aircraft Division in Toulouse,France, during the setup phase of the A380 program.

  Mr Arvidsson is since 2012 a member of the ASG High Level Group (steering board) and since 2017 its chairman.

 
Välkomna till ett mycket spännande möte med avd III,

 
Claes Bergström
Sekr avd III