Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd III sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Val av funktionärer – Valberedningen
  2. Orientering om vårt Air Power Symposium – Ordf/ Vice ordf
  3. Övriga frågor

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Akademien sammanträder därefter 16.30 (som kräver anmälan, inte minst till vårbuffén).

Välkomna

Pua ordf avd III,
Claes Bergström
Sekr avd III