Kallelse / inbjudan

Avdelning III sammanträder onsdagen den 12 mars 2014 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Avdelningsmötet genomförs omedelbart före Akademisammankomsten som börjar kl 16.30 (se särskild inbjudan/kallelse).

Dagordning

  1. Prioritering av kandidater för inval i Akademien
  2. Projekt LUF. Lägesrapport och diskussion.
  3. Avdelningsangelägenheter. Orienteringar om akademiens verksamhet, bl a val av styresman resp. andre styresman och om biografiprojektet.

Förhandsanmälan erfordras ej för avdelningsmötet.

Bo Waldemarsson
Ordförande avdelning III