Avdelning III sammanträder onsdagen den 5 februari 2014 kl. 16.30 – 19.00 i Tre Vapen, Banérgatan 62. Lokal Steninge (B-ingången, bottenplan).

Observera att föranmälan krävs för inpassering till TrV (se nedan)!

Dagordning

  1. Föredrag ”Ryska flygstridskrafternas utveckling”, Mathias Hansson, MUST
  2. Projekt UAV. Lägesrapport och diskussion.
  3. Övriga frågor (avdelningsinternt)

Ledamöter ur alla avdelningar samt FV-elever vid FHS HSU inbjudes närvara vid p 1 och 2.

Förhandsanmälan krävs för inpassering till Tre Vapen. Anmälan (namn och personnummer) skall vara undertecknad (e-post: bowald@telia.com, alt mob: 073-546 7247) tillhanda senast måndagen den 3 februari.

Varmt välkomna!

Bo Waldemarsson
Ordförande avdelning III

 

Sändlista
Samtliga ledamöter
Mathias Hansson, HKV MUST