Avdelningskamrater och övriga ledamöter,

Avd III genomför avdelningsmöte onsdagen den 24/9 på HKV Tre Vapen (Banergatan 62) kl 1700–1900, ingång C, sammanträdeslokal ”Drottningholm” (inpasseringstillstånd krävs). Besöksmottagare Magnus Liljegren.

Anmälan om deltagande senast söndag 21/9 till claber07@live.com innehållande fullständigt namn, avdelning och personnummer.

Under mötet kommer avd III årsrapport att behandlas.

Slutligt program för avdelningsmötet:

  • Orientering presidiemöte 09-22 (ordf)
  • Föredrag: Studie Lvrb MR (ledamot Stefan Jönsson)
  • Projredovisn UAS/RPV (v.ordf)
  • Nyinsatt möte 4 november 2014 (ordf)
  • Planering avd III för 2015 (ordf)
  •  

    Välkomna !