KALLELSE

Avdelning III (Luftkrig) sammanträder onsdagen den 9 dec 2015 kl 1515-1630. Sammanträdet sker direkt före akademisammankomsten, i Försvarshögskolans lokaler (lokal anvisas på plats).

Agenda

 1. Avdelningens årsredovisning 2015 – Tröskeleffekt
 2. Avdelningens genomförande av ”Världen i dag” 2016 (P Nilsson)
 3. Arbetsläge avseende avdelningens deltagande KV21 delprojekt (A Persson, L Helmrich)
 4. Avdelningens ”dag” mars 2016
   a. Inträdesanförande S Jönsson
   b. Seminarie tröskeleffekt tillsammans med (minst) avd I och II
 5. Övriga frågor

 
Välkomna!

 
Claes Bergström
Sekr avd III, KKrVA