Kallelse/Inbjudan

Avdelning III sammanträder måndagen den 28 april 2014 kl. 16.30 – 19.00 i Tre Vapen, Banérgatan 62. Lokal anvisas på plats.

Observera att föranmälan krävs för inpassering till TrV (se nedan)!

Dagordning

  1. ”JAS 39 E. Industrins och Försvarsmaktens motiv för val av konfiguration m m”
    Föredrag av dir Lennart Sindahl, Saab och öv Lars Helmrich, FMV.
  2. Paus med förtäring
  3. Projekt UAV. Lägesrapport och diskussion.
  4. Övriga frågor

FV- och Lv-elever vid FHS HSU inbjudes närvara vid p 1 och 2.

Förhandsanmälan krävs för inpassering till Tre Vapen. Anmälan (namn och personnummer) skall vara undertecknad (e-post: bowald@telia.com, alt mob: 073-546 7247) tillhanda senast onsdagen den 23 april. Inbjudna som redan har inpasseringstillstånd till Tre Vapen skall likväl anmäla om de kommer.

Varmt välkomna!

Bo Waldemarsson

Ordförande avdelning III

Sändlista

Samtliga ledamöter

FV-och Lv-elever vid FHS HSU (genom Anders Nygren)