Inget avdelningsmöte genomförs före Akademiesammankomsten den 3 oktober.

Nästa avdelningsmöte är den 22 november 2018 kl 1730–1900 med en efterföljande matbit.