Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning II sammanträder onsdag 4 oktober kl 1530-1630 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Plan 2018
  3. Framtida amfibiesystem. (Peder Ohlsson)
  4. Intryck från land och hav av Aurora/ FMÖ 2017 (Peder & Bengt)
  5. Sammanträdet avslutas

Akademien sammanträder därefter 16.30

Bengt Lundgren
Ordförande avdelning II