Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning II sammanträder onsdag 18 maj 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Val inom avdelningen (valberedningens ordförande)
  3. Kallade ledamoten Jean Dufourq föredrag och diskussion
  4. Avdelningsangelägenheter
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen följt av vårbuffé i Mässen enligt särskild kallelse 2016-05-02.

Varmt välkomna,

 
Bengt Lundgren
ordförande avd II

 
Sändlista
– som kallelse ledamöterna av avdelning II
– för kännedom och som inbjudan övriga ledamöter revisorerna