KALLELSE / INBJUDAN

Ärade ledamöter,

Då var det nästa vecka dags för årets andra avdelningsmöte följt av akademisammankomst.

De agendapunkter jag i dagsläget känner till är:

  • Inval av ny medlem.
  • Avdelningsledningens sammansättning
  • Delredovisning av KV 21 (Här är jag inte uppdaterad!)

Jag är dessutom beredd att berätta om vår nye ÖB:s inriktning från gräsrotsnivån.

Väl mött

Onsdag 16 mars kl 1530 på Försvarshögskolan.

Bengt/ Ordf avd II

 

Sändlista

Ledamöterna av avdelning II som kallelse
Övriga ledamöter för kännedom/som inbjudan
Revisorerna