Kallelse

Avdelning II håller avdelningsmöte onsdag 15 mars kl 15.30 på Försvarshögskolan. Avdelningsmötet följs av Akademisammankomst kl 1630.

1530 Aktuella ärenden, invalsärende, ledamot till Granskningsutskottet
1545 KV 21 –aktuella frågor
1555 Föredrag ”Atalantas framtid” av Jonas Wickström (”Nyhemkommen” Deputy OpCommander)
1625 Mötet avslutas

Välkomna

Bengt Lundgren