Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd II sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.20 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum kommer att anvisas på plats.

Tentativ dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Allmän information
  3. Val av funktionärer inom avdelningen (Repr Valber)
  4. Information från projekt SES (Odd Werin)
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

 
Avdelningsmötet följs av Akademisammankomst kl 16.30.

Jag vill påminna om att anmälan till vårbuffén krävs.

 

Varmt välkommen, väl mött!

Bengt Lundgren
Ordförande avd II