Kallelse/inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning II sammanträder onsdag 14 mars kl 1500-1625 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Mötet öppnas
  2. Allmän information
  3. Info om KV21
  4. Valberedningen presenterar prioritering av ledamöter för inval
  5. Ledamoten Bengt Andersson redovisar FM erfarenheter från Aurora+frågor
  6. Mötet avslutas

Akademien sammanträder därefter 16.30

 
Bengt Lundgren
Ordförande avdelning II

Sändlista

samtliga ledamöter