Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 13 april 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning
  1. Sammanträdet öppnas.
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Nytt utbildningssystem i FM, lägesori av öv Olof Granander
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse 2016-03-dd.
Varmt välkomna, väl mött!

Jan Mörtberg
ordförande

 

SÄNDLISTA

– som kallelse ledamöterna av avdelning I
– för kännedom övriga ledamöter revisorerna