Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning I sammanträder onsdag 4 oktober 2017 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats..

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Allmän information och återkoppling remiss KV21
  3. Årlig redovisning
  4. Akademiens fortsatta arbete efter KV21
  5. Övriga frågor
    Sammanträdet avslutas

Akademien sammanträder därefter 16.30.

Väl mött till förhoppningsvis åter ett nytt givande möte i avdelningen!

 
Jan FT Mörtberg
Ordförande avdelning I

Sändlista

samtliga ledamöter
revisorer