Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 3 oktober kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas (Vice ordf)
  2. Allmän information (V ordf)
  3. Information om delprojektet om markstridsfunktionen i projekt SES (se vidare inbjudan till Akademiesammankomsten pkt 9.) (Öv Johan René )
  4. Grundläggande försvarsförmåga och markstridsfunktionen; fortsatt idédiskussion om vägen mot sex brigader, hur gör man i praktiken? (Ordf)
  5. Övriga frågor (Ordf)
  6. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Varmt välkommen, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande Avdelning I

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer