Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder måndagen den 21 maj 2018 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas Ordf
2. Allmän information Ordf
3. Val av funktionärer inom avdelningen Ordf  Valber
4. Övriga frågor Ordf
5. Sammanträdet avslutas Ordf

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Varmt välkommen, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande Avdelning I

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer