Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 20 mars 2019 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Inval 2019, förslag till kallad ledamot i Avdelning I
  3. Aktuella frågor i försvarspolitiken
  4. Övriga frågor
  5. Sammanträdet avslutas

 
Akademien sammanträder därefter 16.30.

Väl mött till ett nytt möte i avdelningen.

 
Jan FT Mörtberg
Ordförande Avdelning I

Sändlista
Ledamöterna i Avdelning I
Övriga ledamöter för kännedom