Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 19 september 2018 kl 15.15–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas (Ordf)
  2. Allmän information (Ordf)
  3. Fortsatt samtal om grundläggande försvarsförmåga och markstridsfunktionen; en första idédiskussion om vägen mot sex brigader, hur gör man i praktiken? (Ordf)
  4. Övriga frågor (Ordf)
  5. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Varmt välkommen, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande Avdelning I

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer