Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdag 18 maj 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Val inom avdelningen (valberedningens ordförande)
  3. Den hårda kärnan (HK), presentation av ledamoten Jan Wickbom och diskussion
  4. Avdelningsangelägenheter
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen följt av vårbuffé i Mässen enligt särskild kallelse 2016-05-02.

 
Varmt välkomna, väl mött!

 
Jan Mörtberg
ordförande

Sändlista

– som kallelse ledamöterna av avdelning I
– för kännedom och som inbjudan övriga ledamöter revisorerna