KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 16 mars 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter (information från presidiet, arbetet i avdelningen, verksamheten under år 2016 m m)
  3. Inval, prioritering av kandidater (valberedningens ordförande briggen Anders Carell)
  4. Tankar för dagen av armétaktiske chefen ledamoten brigadgeneral Stefan Andersson
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse 2016-03-03.

God fortsättning på det nya året, hälsar avdelningens ordförande som i den allmänna världen verkar sina sista dagar på Försvarshögskolan inför förestående pensionering och önskar väl mött!

Jan Mörtberg
ordförande

 
SÄNDLISTA
– som kallelse
ledamöterna av avdelning I
 
– för kännedom
övriga ledamöter
revisorerna