Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning:

  1. Sammanträdet öppnas (Ordf)
  2. Allmän information (Ordf)
  3. Val av funktionärer inom avdelningen (Repr Valber)
  4. Övriga frågor (Ordf)
  5. Sammanträdet avslutas (Ordf)

 
Anmälan om deltagande krävs ej.

Akademien sammanträder därefter 16.30 (som kräver anmälan, inte minst till vårbuffén), läs mer »

Varmt välkommen, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande Avdelning I

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer