Kallelse / inbjudan

Kungl Krigsvetenskapsakademiens Avdelning I sammanträder onsdagen den 12 oktober 2016 kl 15.30–16.25 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Tankar för dagen, reflektioner efter tiden som Arméchef av ledamoten generalmajor Anders Brännström
  3. Markstridsfunktionen i framtidens försvarsmakt, en diskussion inför årlig redovisning i Akademien onsdag 7 december
  4. Avdelningsangelägenheter, bl a presidiemöte fredag 23 september
  5. Övriga frågor
  6. Sammanträdet avslutas

Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien mellan 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen enligt särskild kallelse.

Avdelningsledningen önskar en god fortsättning på hösten – varmt välkomna, väl mött!

 
Jan Mörtberg
Ordförande

Sändlista

– som kallelse ledamöterna av Avdelning I
– för kännedom och som inbjudan övriga ledamöter
– revisorerna