KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdag 25 november 2015 kl 16.00–17.45 (obs! starttidpunkten) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsangelägenheter
  3. Diskussion inför årlig redovisning vid Akademiesammankomsten onsdag 9 december ”Idéer kring framtida personalförsörjningssystem” (ledamoten Emanuelson)
  4. Lägesrapport om armén och dess utveckling, ledamoten och arméchefen generalmajor Anders Brännström
  5. Sammanträdet avslutas

God fortsättning på november och väl mött på onsdag!

 
Jan Mörtberg
ordförande

 

SÄNDLISTA

– som kallelse
ledamöterna av avdelning I
 
– för kännedom (och som inbjudan)
övriga ledamöter
revisorerna