För alla som är intresserade finns möjlighet att online över denna hemsida följa Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst på Karlbergs slott den 12 november mellan kl. 16.40 och 19.00. I dessa Coronatider kommer den att genomföras utan inbjudna ledamöter och utomstående gäster.

I sändningen medverkar, förutom akademiens ledning, försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavaren Micael Bydén samt Arméns musikkår och hedersvakt ur Livgardet. Konferencier är ledamoten Marie Hafström.

Länk till sändningen

Före 17.00 Försvarsministerns hälsning till akademien
17.00 Sammankomsten öppnas
17.05 Styresmannens öppningstal
17.20 Minnestal över avlidna ledamöter
18.05 Utdrag ur årsberättelsen
18.15 Inträde av nya ledamöter
18.25 Utdelning av belöningar
18.30 Högtidstal av Överbefälhavaren
19.00 Slut

Mellan de olika programpunkterna musicerar Arméns musikkår under ledning av Emil Björklund.

För er som inte har möjlighet att följa sammankomsten på angiven tid går det bra att göra det efteråt.

Försvarsministerns tal, som i sändningen är förkortat, kan ses i sin helhet efter att Högtidssammankomsten avslutats, ca kl 20.00 på KKrVA YouTube-kanal.

Varmt välkomna
Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare