Pristagare är professor Kjell Engelbrekt, vars artikel Kärnvapen i en alltmer multipolär värld. Forskningsöversikt och jämförande analys av amerikanska, brittiska franska och ryska doktriner, belönas med 10.000 kronor.

Kjell Engelbrekt är professor vid Försvarshögskolan, gästprofessor vid Stockholms Universitet, affilierad till Chicago Council on Global Affairs samt ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Kjell Engelbrekts senaste bok, High Table Diplomacy: The Reshaping of International Security Institutions, är utgiven av Georgetown University Press.