Apropå den strategiska uppslagsboken: From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia

Mer av samma skribent Lars Wedin –