Anteckningar från avd IV möte 14 mars 2018 (pdf) »