Akademi­sammankomsten den 13 maj

På grund av Corona-pandemin har presidiet beslutat att ställa in akademisammankomsten den 13 maj. Beslut av förvaltningskaraktär som skulle tas vid denna sammankomst kommer att ske per capsulam. Underlag för detta ska vara alla valda ledamöter tillhanda senast den 4 maj, antingen via epost eller via posten.

Underlaget kan nås på flera sätt

Ledamöter som har sin epostadress registrerad hos akademien hittar länk till underlaget inloggad till ledamotsregistret: https://kkrva.se/sub/ledamot/script/

Ledamöter som inte har någon epostadress registrerad hos akademien hittar underlaget här: https://kkrva.se/underlag-ak-sam-13-maj-2020. Här krävs ett tillfälligt lösenord, som har skickats i fysiskt brev till de ledamöter som inte har någon epostadress registrerad hos akademien. Underlaget kan också begäras ut från kansliet, se kontakt.

För hjälp med åtkomst till material på hemsidan eller i ledamotsregistret, kontakta Marie Brunnberg, admin@kkrva.se eller 0736560903.