Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder sina ledamöter till akademisammankomst med vårbuffé onsdagen den 15 maj 2013 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Alla avdelningar sammanträder kl 15.30 och väljer bland annat sina funktionärer.

Akademisammankomsten startar kl 16.30 och omfattar (se kallelse →)

  • Inträdesanförande av ledamoten Carl-Johan Hagman under rubriken ”Från sill till skifferolja”
  • Release av småstatsprojektets bok ”På egen hand eller tillsammans? Sverige i det nya Europa”
  • Inval av ledamöter
  • Kallande av ledamöter
  • Val av ledamot i granskningsutskottet
  • Förvaltningsberättelser med bokslut för Akademien och Albergerska stiftelsen

Vårbuffén äger rum i Försvarshögskolans mäss och börjar cirka 19.00

  • Smårätter
  • Vin, öl och vatten
  • Smör och bröd
  • Kaffe

Anmälan till vårbuffén görs via vårt webbformulär →. Kostnad 100 kr vilket betalas kontant på plats. (För deltagande enbart vid akademisammanträdet krävs ingen anmälan.)

Varmt välkomna!
Frank Rosenius
Styresman