Akademien sammanträder onsdagen den 14 mars 2018 mellan kl. 16.30 och ca 19.15 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Alla avdelningar sammanträder mellan kl. 15.30 (vissa kl 15.00, se kalendariet) och 16.30. Bl a ska kandidater för inval prioriteras. Lokaler anvisas på plats.

Öppen del

 1. Akademisammankomsten öppnas.
 2. Tankar för dagen av avdelning VI ordförande, ambassadören och ledamoten Michael Sahlin, ”Frågor och lärdomar från Syrien-kriget”.
 3. Inträdesanförande av ambassadören och ledamoten Staffan Carlsson.

  ”Från neutralitetsoption till NATO-option? Svensk säkerhetspolitik 1994–98.”

  ”Från svensk sida underströk vi i en rad uttalanden under perioden 1995-98 att vår militära alliansfrihetslinje inte var ett mål i sig, att den inte var en gång för alla given, och att vi förbehöll oss rätten att anpassa och ändra vår hållning. Även om vi samtidigt sade att vi inte hade några planer på NATO-medlemskap, erhöll vi på detta sätt handlingsutrymme på kort och medellång sikt, som vi kunde använda för att hävda svenska intressen inför beslut under de här åren om att ta in nya medlemmar i EU och NATO. Hur utnyttjade vi konkret detta handlingsutrymme? Utrikesministern sade i riksdagen 1996 att det pågick en utveckling mot en ny europeisk säkerhetsordning, i vilken NATO skulle komma att  vara en del. Sverige skulle komma att vara med i denna framtida säkerhetsordning. Men vilket slags NATO var det utrikesministern talade om?”

  Carlsson anförande kommenteras av ambassadören och ledamoten Nils Daag.

PAUS

Ca 18.00 – 18.20   önskemål om öl/vatten och smörgås anmäls här »

Sluten del

 1. Protokollet från föregående sammankomst
 2. Föredrag av Tomas Seven.
 3. ”Personliga erfarenheter och reflektioner efter mer än ett år i Donbas, östra Ukraina”.

  Tomas Seven är flygvapenofficer med tillsvidareplacering på helikopterflottiljen i Linköping. Har under tidsperioden januari 2017 – februari 2018 varit tjänstledig från FM och arbetat för OSCE SMM i Sieviorodonetsk i östra Ukraina. Har innehaft befattningen som Patrull HUB ledare med ansvar för 150 monitorer och lokalanställda från 33 olika nationer. Ansvarsområdet har varit ca 17×17 mil stort på regeringskontrollerad sida av den så kallade kontaktlinjen. (separatist/ukrainsk kontrollerat område av Donbas).

 4. Information om kommande akademiprojekt, Post KV21 – ”Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv”.
 5. Övriga frågor