KALLELSE

Akademien sammanträder onsdagen den 5 december 2018 mellan kl. 16.30 och ca 19.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Utomstående är inbjudna till öppna delen. 

Öppen del

  1. Akademisammankomsten öppnas.
  2. ”Läget i svensk försvarspolitik”. Estradsamtal mellan Anders Lindberg, Aftonbladet, PJ Anders Linder, tidskriften Axess Magasin och Amanda Wollstad, Svensk Tidskrift.

    Moderator: ledamoten Annika Nordgren Christensen.

  3. ”Försvarsberedningens fortsatta arbete” redovisas av beredningens huvudsekreterare Tommy Åkesson.
  4.  ”Grundläggande försvarsförmåga för markstridsfunktionen”. Avdelning I redovisar årets arbete. Avdelningens ordförande, ledamoten Jan Mörtberg.

 
PAUS ca 18.00 – 18.15 (öl/vatten och smörgås serveras)

Sluten del

  1. Protokoll från föregående sammankomst *
  2. Beslut om auktoriserad revisor och ledamotsrevisorer *
  3. Avdelning III orienterar om Luftvärnsprojektet Patriot”.
  4. Sammankomsten avslutas.

* Underlag finns att hämta på ledamotssidorna i inloggat läge. Inloggning sker via ledamotsregistret. Saknar du inloggningsuppgifter får du nya till din epostadress om du först går till ledamotsregistret och följer instruktionerna vid länken angående saknade inloggningsuppgifter mitt på sidan.

Anmälan krävs och sker här »

 
Björn Anderson
Ständig sekreterare

Sändlista
Akademiens ledamöter
Revisorer